x
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İSLAM’DA BİLİM VE TEKNİK Eseri Ücretsiz Erişimde
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam’da Bilim ve Teknik eseri ücretsiz erişimde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan 5 ciltlik “İslam’da Bilim ve Teknik” isimli eseri ücretsiz..
HZ. ALİ’NİN YEMEN SERİYYESİ
Hz. Ali’nin Yemen’e gönderilmesi Şâmî’nin olay sıralaması şöyledir: (1) Hâlid b. Velîd’in (r.a.) Necran’daki Benî Haris b. Ka’b kabilesinden Abdülmedân Oğullarına gönderilişi, (2) el-Mikdâd b. Amr el-Kudâî el-Behrânî’nin[55] (r.a.) Araplardan..
İSLAMDA SERİYYE VE GAZVELER
SERİYYE السريّة Hz. Peygamber’in bizzat katılmayıp görevlendirdiği kumandanlarla sevk ve idare ettiği sefer. Sözlükte “gece yolculuğu yapmak veya yaptırmak, geceleyin yola çıkmak” anlamındaki serâ kökünden türeyen seriyye “askerî birlik, silâhlı..