x
HZ. ALİ’NİN YEMEN SERİYYESİ
Hz. Ali’nin Yemen’e gönderilmesi Şâmî’nin olay sıralaması şöyledir: (1) Hâlid b. Velîd’in (r.a.) Necran’daki Benî Haris b. Ka’b kabilesinden Abdülmedân Oğullarına gönderilişi, (2) el-Mikdâd b. Amr el-Kudâî el-Behrânî’nin[55] (r.a.) Araplardan..
İSLAMDA SERİYYE VE GAZVELER
SERİYYE السريّة Hz. Peygamber’in bizzat katılmayıp görevlendirdiği kumandanlarla sevk ve idare ettiği sefer. Sözlükte “gece yolculuğu yapmak veya yaptırmak, geceleyin yola çıkmak” anlamındaki serâ kökünden türeyen seriyye “askerî birlik, silâhlı..