x

 

 

Muazzez Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin son varisi,
Hüsnü BAYRAMOĞLU ağabeyimiz Hakk’ın rahmetine vâsıl olmuştur.
Cenab-ı Rabb-ül Alemîn onu rahmetine gark eylesin.

Cennetü’l-firdevste Peygamber-i Zişan Efendimize (A.S.M.) ve

Üstadımıza komşu eylesin. Âmin!

Cenab-ı Erhamü’r Rahimin, Risale-i Nur’un bütün yazılan ve okunan
harfleri adedince defter-i amaline hasenat yazdırsın. O hasenatlar sayısınca,
onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Kabrinde Kur’an-ı Azimüşşan’ı, Cevşen-ü’l
Kebîr’i ve Risale-i Nur’u ona şirin ve enîs bir arkadaş eylesin. Âmin!

Rahmet-i İlahiye bu aziz, sıddık, gayyur, fedakâr ve hâlis ağabeyimizin
bedeline, Risale-i Nur dairesinde pek çok kahramanları ikram ve ihsan
eylesin. Onları ve bizleri ihlas ve istikametle hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede
istihdam buyursun. Âmin!

 

MEŞVERET CEMAATİ